marți, 4 martie 2008

proprietatea privata e garantata? HA!

opinie de blogger:
Potrivit Constituţiei, “proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege”2 fiind, de asemenea, declarată inviolabilă3. Însă aceeaşi Constituţie, în aliniate diferite ale aceloraşi articole, aduce completările de rigoare: “pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare”4, “nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”5 sau “bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”6. Ne întrebăm atunci, citându-l pe Jean-Baptiste Say, “cât de des e nesocotită în practică această inviolabilitate a proprietăţii”, “cât de des e sfărâmată pentru cele mai nesemnificative motive” şi cât de des “violarea proprietăţii e justificată de cele mai superficiale pretexte?”

Niciun comentariu:

Postare prezentată

thinking QUALITY